Browsing Category

Shqipëri

364 posts
Lexo më shumë

𝐙ë𝐯𝐞𝐧𝐝ë𝐬𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐒𝐲𝐥𝐚 𝐮 𝐭𝐚𝐤𝐮𝐚 𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤𝐚𝐭𝐝𝐡𝐞𝐭𝐚𝐫ë𝐭 𝐧ë 𝐊𝐫𝐨𝐚𝐜𝐢

𝐙ë𝐯𝐞𝐧𝐝ë𝐬𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐒𝐲𝐥𝐚 𝐮 𝐭𝐚𝐤𝐮𝐚 𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤𝐚𝐭𝐝𝐡𝐞𝐭𝐚𝐫ë𝐭 𝐧ë 𝐊𝐫𝐨𝐚𝐜𝐢 Në përfundim të vizitës zyrtare në Kroaci, zëvendësministri i Mbrojtjes,…