Është asfaltuar rruga 3.7 kilometërshe Kalaticë-Brainë-Bervenik nga Komuna e Podujevës

Është asfaltuar rruga 3.7 kilometërshe Kalaticë-Brainë-Bervenik nga Komuna e Podujevës.

Drejtori i Urbanizmit Leutrim Krasniqi në vend ku po asfaltohet rruga.

Ka nisur asflatimi i rrugës që i lidh tri fshatra të Komunës së Podujevës, Kalaticë-Brainë-Bervenik. Kjo rrugë me gjatësi prej 3.7 kilometrave dhe gjerësi prej 5.5 gjerësi po realizohet falë një marrëveshje bashkëpunimi që e ka nënshkruar Komuna e Podujevës me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Vlera e kontratës për asfaltimin e kësaj rruge është 464 mijë euro dhe financohet nga MMPI, kurse procedurat e prokurimit i ka zhvilluar Komuna e Podujevës.

Related Posts
Lexo më shumë

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐌𝐚𝐪𝐞𝐝𝐨𝐧𝐜𝐢 𝐦𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐣𝐞𝐬ë 𝐧ë 𝐩ë𝐫𝐯𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐞 𝟐𝟓-𝐭ë 𝐭ë 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬𝐣𝐞𝐬 𝐬ë 𝐁𝐨𝐧𝐝𝐬𝐭𝐞𝐞𝐥

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐌𝐚𝐪𝐞𝐝𝐨𝐧𝐜𝐢 𝐦𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐣𝐞𝐬ë 𝐧ë 𝐩ë𝐫𝐯𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐞 𝟐𝟓-𝐭ë 𝐭ë 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬𝐣𝐞𝐬 𝐬ë 𝐁𝐨𝐧𝐝𝐬𝐭𝐞𝐞𝐥 Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, me…