Xhenierët luftarak të gatshëm për mision

Xhenierët luftarak të gatshëm për mision

Në ambientet e Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes (KDS) në kazermën “Skënderbeu” në Ferizaj, u realizua ceremonia e certifikimit për “Kursin Bazik për Xhenier Luftarak”.
Gjatë këtij trajnimi kursantët janë aftësuar në ngritjen e pozicioneve luftuese dhe mbrojtëse, në ndërtimin e barkave dhe urave improvizuese për kalimin e pengesave ujore, në vendosjen e pengesave, në selektimin dhe fortifikimin e objekteve për luftim si dhe në përdorimin e eksplozivit për çarjen e pengesave në realizim të misionit.

Related Posts