Reformat dhe investimet e nevojshme infrastrukturore në shkollat e kryeqytetit

Reformat dhe investimet e nevojshme infrastrukturore në shkollat e kryeqytetit, ishin temat të cilat i diskutuam me drejtorët e institucioneve arsimore fillore👷‍♂️🏫

👩‍🏫📚Një iniciativë shumë e rëndësishme nga e cila do të përfitojnë nxënësit tanë, tashmë është nisur, dhe duke bashkëpunuar me mësimdhënësit e gjithë stafin e shkollave dhe në veçanti prindërit, do të arrijmë një sukses të madh👦🧒

Drejtoria e Arsimit
Jehona Lushaku Sadriu

Related Posts