Punimet Ndërtimore të Rrugës Nacionale N2 Prishtinë – Mitrovicë.

Sot, në vazhdën e vizitave në rrugë të ndryshme, ishim në vizitë tek lokacioni ku po zhvillohen Punimet Ndërtimore të Rrugës Nacionale N2 Prishtinë – Mitrovicë.

Rruga PRISHTINË – MITROVICË, me një plan dinamik të realizimit të punimeve prej 365 ditëve kalendarike, është vënë në rrugën e duhur me intensifikimin e punimeve, dhe shumë shpejt do të bëhet një realitet.

Related Posts