Kërkesë për bashkëpunim – identifikim të personave të dyshuar

Kërkesë për bashkëpunim – identifikim të personave të dyshuar

Njësiti i hetimeve të stacionit policor Qendra më Prishtinë, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin dhe arrestimin e personave që shihen në fotografi.

Personat e dyshuar kërkohen për përfshirje në një rast, Vjedhje grabitqare, që ka ndodhur me datën 05.02.2024, në Prishtinë.

Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e personave apo vendodhjes së tyre, kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192.


Zahtev za saradnju – identifikacija osumnjičenih lica

Istražna jedinica Policijske stanice Centar u Prištini, po ovlašćenju nadležnog tužilaštva, traži pomoć građana u pružanju informacija koje bi pomogle u identifikaciji i hapšenju lica koja se vide na fotografijama.

Osumnjičena lica se traže zbog umešanosti u jednom slučaju Razbojničke Krađe, koja se dogodila dana 05.02.2024. godine u Prištini.

Poštovani, za sve informacije koje mogu dovesti do identifikacije lica ili njihove lokacije, obratite se policiji na broj telefona: 192.

Related Posts