I ligjshëm vendimi për kthimin e Sekiraqës në paraburgim, mund të arratiset dhe t’i shmanget drejtësisë, konstaton Supremja

Gjykata Supreme ka vërtetuar vendimin e Gjykatës së Apelit për kthimin e Enver Sekiraqës në paraburgim pasi ishte dënuar me 25 vite burgim për nxitje në vrasjen e policit Triumf Riza.

Në arsyetimin e Supremes thuhet se është i pabazuar pretendimi i mbrojtësit të Sekiraqës, avokatit Besnik Berisha se ankesa e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), në Apel ndaj lënies në liri ishte e kundërligjshme.

Sipas Supremes, ankesa e prokurorisë ishte e drejtë dhe e ligjshme, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“(Siç me të drejtë janë udhëzuar palët për të drejtën e ankesës në aktvendimin e shkallës së parë) si dhe kategori kushtetuese, po ashtu edhe gjykata e shkallës së dytë, duke vepruar sipas ankesës ka të drejtën dhe kompetencën që konform gjetjeve të ndryshojë (si në rastin konkret) vendimin e gjykatës së shkallës së parë”, thuhet në aktvendimin e Supremes.

Supremja ka theksuar se Apeli me të drejtë ka gjetur se shkalla e parë nuk kishte dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me peshën dhe mospërshtatshmërinë kur kishte vendosur që Sekiraqën ta lë të mbrohet në liri, pasi i akuzuari ishte dënuar për vepër të rëndë penale dhe kjo rrethanë paraqet rrezikun e arratisjes.

“Kjo Gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për caktimin e masës së paraburgimit konform nenit 184 par. 1 nën par. 1.1 e 1.2 pika 1.2.1 të KPP, duke pasur parasysh lartësinë e dënimit të shqiptuar, është rrethanë e cila tregon rrezikun se me lënien në liri të të pandehurit ekziston mundësia që i njëjti të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke u arratisur, ikur apo fshehur për t’iu shmangur përgjegjësisë penale, e në këtë mënyrë pamundësohet zhvillimi i rregullt i procedurës penale”, thuhet tutje në arsyetim.

Supremja ka theksuar serish se masat tjera respektivisht mbrojta në liri do të ishte e pamjaftueshme për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurën penale dhe se pretendimet e mbrojtësit nuk janë të bazuara.

Mbrojtësi i Sekiraqes, avokati Besnik Berisha në ankesën e tij për vendimin e Apelit i cili kishte kthyer Sekiraqën në paraburgim kishte theksuar se ankesa e Prokurorisë Speciale në mënyrën siç është parashtruar ishte ligjërisht e ndaluar dhe nuk kishte mbështetje ligjore.

“Të njëjtës në tërësi i mungojnë kërkesat ligjore imperativë nga neni 376 nën par. 1.5 dhe 1.6 të KPP, dhe se ankesa përveç se ishte e palejuar për shkak të përshtatshmërisë ligjore me neni 411 të KPP, njëkohësisht ka rënduar kundërligjshëm pozitën e të pandehurit në këtë stad të procedurës penale, pasi që gjykata e shkallës së parë përmes aktvendimit të ankimuar ka ndërprerë masën e arrestit shtëpiak në mënyre të ligjshme dhe në stadin e lejuar procedural”, citohet ankesa e avokatit.

Sipas ankesës, në praktikën GJEDNJ është theksuar se ndonëse ekzistimi i dyshimit të bazuar se personi ka kryer veprën penale është parakusht për paraburgimin, ai nuk mjafton si arsye e vetme për ndalimin pas një kohe të caktuar, pavarësisht se sa e rëndë është vepra dhe forca provuese e provave kundër të pandehurit.

Kryeprokurori i Shteti, me parashtresën kishte propozuar që ankesa e mbrojtësit të të pandehurit të refuzohet si e pabazë.

“Betimi për Drejtësi”, më 25 maj 2024, ka publikuar hulumtimin “Sekiraqa vs Shteti”, ku ishte treguar se si Sekiraqa ishte lënë i lirë ndërsa tash po konsiderohet i arratisur.

Gjykata Themelore e kishte lënë në liri të mbrohet Sekiraqa pasi ishte shpallur fajtor dhe dënuar derisa më pas ai është arratisur. Gjyqtari Agim Kuçi është suspenduar për këtë rast derisa Kryetarja e Gjykatës kishte thënë se Kuçi pa konsultim me anëtarët e trupit gjykues vendosi që Sekiraqa të mbrohet në liri

Por, pas vendimit të Apelit më 18 maj 2024 Enver Sekiraqa nuk është kthyer në paraburgim por ka arritur të arratiset. Policia të njëjtin nuk e kishte gjetur në shtëpi.

I akuzuari Enver Sekiraqa, më 3 maj 2024, pas kthimit të rastit dy herë në rigjykim u dënua me 25 vite burgim për nxitje në vrasjen e policit Triumf Riza.

Gjykata Themelore në Prishtinë, për herë të dytë më 16 shtator 2019, e kishte shpallur fajtor Enver Sekiraqën për nxitje në vrasjen e ish-policit Triumf Riza dhe i kishte shqiptuar dënim në kohëzgjatje prej 30 vitesh.

Mirëpo, Gjykata e Apelit më 6 mars 2020, kishte vendosur të aprovojë ankesën e mbrojtjes së Sekiraqës duke e kthyer rastin për të dytën herë në rigjykim, pasi sipas Apelit aktgjykimi i shkallës së parë ishte marrë me shkelje të dispozitave të procedurës penale.

Sekiraqa për të njëjtin rast ishte dënuar edhe më 17 maj 2016, për dy vepra penale për “nxitje në kryerje të vrasjes së rëndë” dhe për veprën “detyrimi” me dënim unik prej 37 viteve burgim, kurse ishte liruar për veprën penale “dhunimi”.

Gjykata e Apelit, më 24 tetor 2017, kishte mbajtur një seancë dëgjimore lidhur me caktimin e masës së sigurisë ndaj Enver Sekiraqës, pasi e njëjta gjykatë më 19 tetor, në orët e mbrëmjes, e kishte liruar nga paraburgimi atë dhe ndaj tij kishte shqiptuar masën e arrestit shtëpiak.

Për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj tij, kishin votuar tri gjykatëset e Apelit, dy nga radhët e EULEX-it, Elka Ermenkova dhe Anna Adamska-Gallant, si dhe gjykatësja vendore Mejreme Memaj.

Por, kjo gjykatë, pas vetëm dy ditësh, kishte vendosur që sërish ta rikthejë në paraburgim Enver Sekiraqën dhe për këtë, shkak ishte bërë një fotografi e publikuar në rrjetin social, nga miqtë që e kishin vizituar atë pas lirimit nga paraburgimi.

Me këtë, gjykata e shkallës së dytë, kishte vlerësuar se Enver Sekiraqa ka shkelur masën e arrestit shtëpiak, që i ishte caktuar.

Ndryshe, në seancën e Gjykatës së Apelit, e cila ishte mbajtur më 6 shtator 2017, ku ishin shqyrtuar pretendimet ankimore të palëve, Enver Sekiraqa, kishte kërkuar që të lirohet nga paraburgimi dhe të mbrohet në liri.

E si garancion për lirimin e tij, Sekiraqa kishte ofruar pasurinë e tij, përfshirë shtëpinë, lokalin dhe një shumë parash, të cilat kishte thënë se do t’i mblidhte me ndihmën e familjes.

Prokurorja ndërkombëtare e Prokurorisë së Apelit, Anca Stan, në seancën e 6 shtatorit të kolegjit të Apelit, kishte deklaruar se përveç pretendimeve në ankesë nuk kishte çfarë të shtonte tjetër, por e njëjta kishte thënë se kërkesa e palës mbrojtëse që të përjashtohen disa nga provat kruciale janë të gabuara.

Në prill të vitit 2014, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur aktakuzë ndaj Enver Sekiraqës për tri vepra penale, për nxitje në vrasjen e Triumf Rizës, “detyrim” dhe “dhunim”, ku për këtë të fundit, gjykata e shkallës së parë e kishte shpallur të pafajshëm.

Prokuroria pretendon se incidenti i ndodhur në “Swiss Casino” në mes të Sekiraqës dhe Rizës ishte njëri nga motivet që çuan në vrasjen e Triumf Rizës.

Incidenti në “Swiss Casino”, kishte ndodhur në dhjetorin e vitit 2006, ndërsa në të ishin të përfshirë Enver Sekiraqa dhe disa shoqërues të tij në njërën anë, dhe i ndjeri Triumf Riza e Arben Selmani në anën tjetër. Në këtë incident i plagosur rëndë kishte mbetur Arben Selmani.

Triumf Riza u vra më 30 gusht të vitit 2007, vrasje për të cilën Arben Berisha është dënuar me 35 vjet burg, ndërsa Enver Sekiraqa ishte dënuar me 37 vjet burgim.

Related Posts